Doğalgaz Dağıtımı

Doğalgaz Dağıtımı

Manisa Organize Sanayi Bölgesi, Ege Bölgesi’nde “Sanayicisine Doğalgaz Hizmetini Veren İlk Organize Sanayi Bölgesi” unvanına sahiptir.

Doğalgaz günümüzde alternatifi olmayan bir yakıt durumuna gelmiştir. Doğalgazı Bölgemiz sanayicilerinin hizmetine sunmak amacıyla; doğalgaz dağıtım şebekesi ve basınç düşürme istasyonlarının yapımına Temmuz 2002’de imzalanan doğalgaz altyapı sözleşmesi ile başlanmış olup altyapı işlemleri çok kısa bir sürede tamamlanarak 3 Nisan 2003 tarihinde ilk doğalgaz kullanımına başlanmıştır.

Bölgemizin Doğalgaz dağıtım şebekesi, 9 adet 10.000 Sm³/h basınç düşürme istasyonu ve 12 km’si çelik, 25 km’si polietilen (pe) malzemeden olmak üzere ara hatlarla beraber toplam 37 km. doğalgaz hattından oluşmaktadır. İlk yılımız olan 2003’te BOTAŞ ile yıllık 25 milyon Sm³ doğalgaz kullanım sözleşmesi imzalanmış olup; şu anda, Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde OSB Enerji Santrali ile birlikte toplam 132 firmaya doğalgaz temin edilmektedir. Yıllık tüketim miktarı 300 milyon Sm³’e ulaşmıştır.  

Doğalgaz altyapısını işletmek için bölgemiz bünyesinde 1 mühendis ve 6 teknisyenden oluşan Doğalgaz ve Mekanik İşler Birimi bulunmaktadır.

Vardiya usulü çalışan ve 24 saat hizmet veren Doğalgaz ve Mekanik İşler Birimi’nin görevleri:

  • Doğalgaz alt yapısının kesintisiz gaz sağlayacak şekilde işletmek,
  • Bölge RMS-B ve müşteri RMS-C istasyonlarının bakımını yapmak,
  • Doğalgaz istasyonlarında bulunan sayaç ve ekipmanların kontrolünü ve sayaç kalibrasyonlarının yasal süresi içinde yaptırılmasını sağlamak,
  • Doğalgaz altyapısını üzerinde gerçekleştirilecek her türlü kazı ve işlemi takip edip işlemlerin güvenli olarak yapılmasını sağlamak,
  • Doğalgaz hatlarına yapılacak ilavelerde yapılan işin kontrol ve testlerini yapıp onaylamak,
  • Doğalgaz alacak olan firmaların müracaatlarının değerlendirip abonelik için gerekli şartları (sözleşme, depozito) yerine getirmeleri sağlamak,
  • Doğalgaz tesisatı kuracak firmaların tesisata ait işe başlama dosyalarını kontrol edip, kurulacak kapasitenin mevcut altyapı kapasitesini karşılayıp karşılamadığını kontrol etmek,
  • Karşılamaması halinde kapasiteyi sağlayacak altyapı yatırımını yapmak, tesisatın tamamlanmasının ardından gaz açılışını yapmak,
  • Firmaların talep ettiği doğalgazın satın alınmasında BOTAŞ ve diğer satış lisansı sahibi firmalarla görüşüp gerekli gazı tedarik etmek,
  • Ay sonunda firmaların kullandıkları doğalgaz miktarını hesaplayıp faturalandırmak,