Ara
Close this search box.

HAKKIMIZDA

Biz Kimiz?

Dünya ekonomileriyle bağlarını kurmuş,
sanayi odaklı, kalıcı ekonomik gelişim stratejisi ve buna uygun politikaları oluşturma/uygulama becerisine erişmiş bir Organize Sanayi Bölgesi olarak, sanayileşme eşiğinin çok ötesinde çağdaş sanayileşmeye öncülük ediyoruz.

Her Türlü Altyapı, Sosyal Tesis
Destek Unsurları ve Hizmet Anlayışı ile

Geleceğe Hazır Yeni Nesil Bir OSB!

Tarihçemiz

Kuruluş Çalışmaları
Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nin kuruluş çalışmaları, 1963 yılında Manisa Ticaret Borsasının da maddi katkılarıyla, Manisa Ticaret Odası tarafından, Türkiye Odalar Birliği Sanayi Dairesi'ne Bölgenin fizibilite etüdünün yaptırılması ile başlamıştır.
1964 - 1966
Sanayicilerle Buluşma
10 Temmuz 1966 tarihinde, Manisa Ticaret Odası ile Türkiye Halk Bankası arasında kredi sözleşmesi imzalanmıştır.
Kredi anlaşmasını müteakip arsa alımlarına başlanmış ve 15 Mart 1968 tarihinde ihale yapılarak Temmuz 1968 tarihinde altyapı inşaatına başlanmıştır. 1970 yılı Ocak ayından itibaren de sanayicilere yer tahsisi yapılmıştır.
1986 - 1997
Büyümeye Devam
I.Kısımda olduğu gibi doluluk oranı % 90’a ulaşınca 1997 yılında Bölgenin III. Kısmının kuruluş çalışmalarına başlanmıştır.
1998 yılında kamulaştırma işlemleri, Ağustos 2001’de ise altyapı çalışmaları tamamlanmıştır.
Aralık 2003 itibariyle Bölgenin III. Kısmının da arsa doluluk oranı % 100’e ulaşmıştır.
2003 - 2007
Sanayicisinin Yönettiği Bir OSB
Manisa Organize Sanayi Bölgesi sanayicilerinin büyük çoğunluğunun katılımıyla 11 Temmuz 2008 tarihinde gerçekleştirilen ilk Genel Kuruldan sonra Manisa Organize Sanayi Bölgesi kendi sanayicisi tarafından yönetilmeye başlanmıştır.
Ağustos 2011 tarihi itibariyle tüm parsellerin tahsisi tamamlanarak IV. ve V. Kısımlarda da % 100 doluluk oranına ulaşılmıştır.
2011 - 2020
Manisa OSB’nin Dönüşümü
Bölgenin yeni misyonu, vizyonu ve 3 yıllık stratejileri belirlenerek çağdaş bir sanayileşme merkezi yaratma yolunda MOSB’nin dönüşüm çalışmalarına başlanmıştır.
1963 - 1964
Bakanlık Onayı
1964 yılında, Manisa Organize Sanayi Bölgesi Tesis ve Geliştirme Projesi Sanayi Bakanlığına sunulmuş ve yapılabilirliği tespit edilmiştir.
1 Haziran 1966 tarihinde Sanayi Bakanlığınca istenen Kredi Taahhütnamesi Manisa Ticaret Odası tarafından imzalanmıştır.
1966 - 1986
İlk Büyüme
1986 yılında % 90 oranında doluluğa ulaşması sebebiyle Bölgenin büyütülmesi düşünülmüş ve 14 Ekim 1986 tarihinde Bakanlar Kurulu’nda alınan 86/11103 sayılı karar ile, Bölgenin II. kısmının yapılacağı alanda süratle arazi alımlarına başlanmıştır.
Arazi alımlarının tamamlanmasının ardından altyapı inşaatlarının yapımı için Kasım 1989 tarihinde yüklenici firma ile sözleşme imzalanmış ve Kasım 1991 tarihinde altyapı inşaatları tamamlanarak geçici kabulü yapılmış ve Bölgenin II. Kısmı hizmete açılmıştır.
1997 - 2003
Sürekli Büyüyen Bir Potansiyel
Bölgede bu şekilde artan sınaî potansiyele paralel olarak mevcut Bölgenin batısında yer alan IV. Kısmın ve kuzeyinde yer alan ve demiryolu bağlantılı olarak kurulacak Lojistik Merkezin de bulunduğu Bölgenin V.Kısmının oluşumuna karar verilmiştir.
3.759.600 m² büyüklüğündeki IV. Kısım ve 743.000 m² büyüklüğündeki V. Kısmın kamulaştırma çalışmaları ve altyapı ihalesi 2006 yılında tamamlanarak 2007 yılı başında arsa tahsislerine başlanmıştır.
2008 - 2011
Dönem Dönem Büyüme
Bölgenin VI. kısım çalışmalarına 2015’te başlamıştır. 2020 yılında ise VI. ve VII. kısım altyapı ve kamulaştırma çalışmaları tamamlanmıştır.
2021 – Günümüz

Vizyonumuz & Misyonumuz

Uluslararası düzeyde marka değeri yüksek, öncü ve yenilikçi bir Sanayi Bölgesi olmaktır.

Misyonumuz

Sanayicinin ihtiyacı olan kaynaklara sürdürülebilir ve ekonomik şartlarla ulaşmasını sağlayarak rekabetçi üretimi desteklerken, ülkemizi geleceğe taşıyacak dönüşüme öncülük ederek sanayi ve toplum için değer üretmektir.

Değerlerimiz

Gelecek için profesyonel çözümler üretiyoruz

Rakamlarla MOSB

16.000.000 m²

Alan Dağılımı

%99

Doluluk Oranı

224

İşletme Sayısı

Faaliyette
197
Kapalı
18
İnşaat Halinde
6
Tahsisi Yapılmış
3
Toplam
224

Tüketim Değerleri

Manisa Organize Sanayi Bölgesi 2023 Yılı Toplam Tüketim Değerleri

ELEKTRİK TÜKETİMİ

1.574.952.628 kWh.

SU TÜKETİMİ

13.368.862 m³

DOĞALGAZ TÜKETİMİ

201.369.454 Sm³

BUHAR TÜKETİMİ

673.590 ton

SICAK SU TÜKETİMİ

31.980.317 kCal

62.500

Toplam Çalışan Sayısı

10 milyar USD

Dış Ticaret Hacmi

Bölgemizin Vazgeçilmez Değerleri

Hasan türek
Metin Ersin
Burhan Kurtoğlu
Hasan Terzi
Yusuf Sarıbekir
Ahmet Nazif Zorlu
Cevdet İnci
Yusuf Karaoğlu
İsmail Kahraman
İsmail Sarıgözoğlu
Dilaver Vardarer
Mengü Pekcan
Ekrem Elginkan
Necip Turagankur
Mustafa Çapra
Ahmet Tütncüoğlu
Oktay Erol Pulcuoğlu
Halil Yurtseven
İsmail Tiryaki Bey
Güngör Çalışır