Ara
Close this search box.

MOSB Enerji Elektrik Üretim A.Ş.​

MOSBİO Enerji Üretim A.Ş.

MOSBİO Enerji Üretim A.Ş.

Ülkemizde yüksek düzeydeki enerji bağımlılığından kaynaklanan risklerin önlenmesi ve sürdürülebilir bir enerji modelinin geliştirilebilmesi için yürütülen enerji politikaları çerçevesinde Bölgemizce de yürütülmekte olan enerji politikası kapsamında, alternatif enerji kaynakları yaratmak ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak amacıyla Bölgemizde hali hazırda yer alan Merkezi Atık su Arıtma Tesisimizden çıkan arıtma çamurunun ve Bölgemizde yer alan sanayi tesislerinden kaynaklanan atıkların da enerji kaynağı olarak kullanıldığı bir “Biyokütle Enerji Santrali” kurulmuştur.

MOSB ENERJİ Elektrik Üretim A.Ş.’nin 11 Ekim 2018 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Biyokütle Enerji Santrali kurulması ile ilgili karar alınmış olup 14 Mayıs 2019 tarihinde kurulmuştur.

MOSBİO ENERJİ ÜRETİM A.Ș.’nin, Bölgemizin III. Kısmında 27.490 m²’lik bir alanda kurulan Biyokütle ve Atık Yakma Tesisi, 21 Haziran 2021 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında gerçekleştirilen
“İlk Duman Töreni” ile faaliyete geçmiştir.