Ara
Close this search box.

Avrupa Yeşil Mutabakatı Çalışmaları

Avrupa Yeşil Mutabakatı Çalışmaları

Yeşil Mutabakat

Dünya ekonomisi, pandeminin beraberinde getirdiği güçlüklerin yanı sıra birçok alanda daha zor bir dönemden geçiyor. 2020 yılında küresel ekonomide yüzde 3,3’lük tarihsel bir daralma yaşanırken, dünya mal ticaretinde ise yüzde 5,3’lük küçülme meydana geldi.

Bugün ekonomik büyüme ve küçülmeler artık sadece finansal verilerle ölçülmüyor. Daha adil, kapsayıcı ve sürdürülebilir stratejiler; karbon ayak izi daha az olan yatırımlar önem kazanıyor.

21. yüzyıl, dijital ve yeşil dönüşümü küresel gündemin merkezine taşıdı. Böylece, bir yandan dünyada iklim değişikliği ile mücadele politikaları hız kazanırken, diğer yandan iklim değişikliğinin ticaret politikalarıyla bağlantısı giderek güçlendi.

İklim krizine karşı daha yaşanabilir bir dünya inşa etmek, sistemi insancıl bir şekilde dönüştürmek için çeşitli yol haritaları bulunuyor. Bunlardan biri de Avrupa Yeşil Mutabakatı (European Green Deal).

Yeşil Mutabakat Nedir?

2019 yılı itibariyle ortaya çıkan Yeşil Mutabakat Anlaşması; dünya genelinde yaşanmakta olan iklim krizinin etkilerini en aza indirmeyi amaçlıyor. Politika, Avrupa Birliği’nin hazırda var olan hedeflerini daha geniş ve etkili bir biçimde hayata geçirmesine odaklanırken; söz konusu AB taahhütleri için politikanın işaret ettiği yıl 2050’ye dayanıyor. Anlaşma, hedef yıla ulaşana kadar Avrupa’nın iklimsel düzeyini iyileştirmeyi esas alan dönüştürücü politikaları kapsar.

Yeşil Mutabakat Planının Esasları Nelerdir?

Yeşil mutabakat politikasının temelinde doğa ve çevreye ait kaynakların kullanımını daha ölçülü bir hâle getirmek bulunur. AB’nin hedeflediği eylem planı sayesinde iklim krizine neden olan şiddetli salınımların minimuma inmesinin yanı sıra çevresel kirliliği azaltma stratejisi öngörülür. Yeşil mutabakat eylem planında döngüsel ve temiz bir ekonomi çerçevesinde kaynakların daha verimli kullanımı amaçlanır. Aynı zamanda planda biyolojik çeşitliliği eski haline getirerek çevre kirliliğini azaltma hedefi yer alır. Söz konusu planın bağlı olduğu politika esasları bulunur. Bu esaslar şu şekilde sıralanabilir:

  • Sürdürülebilir hareketlilik (Sürdürülebilir ulaşım araçları),
  • Biyoçeşitlilik (Dengesiz ekosistemi daha sağlam hâle getirecek öneriler),
  • Kirliliği ortadan kaldırmak,
  • Sürdürülebilir sanayi (Çevre ve doğaya zarar vermeyen üretim döngüleri),
  • İnşaat ve renovasyon (Yeşil ve temiz bir inşaat sektörü),
  • Tarladan sofraya (Sürdürülebilir gıda stratejisi).

MANİSA OSB’DE YEŞİL MUTABAKAT TOPLANTISI

Birim Yöneticilerimizin katılımı ile “Yeşil Mutabakat” hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.