Ara
Close this search box.

Atık Su Arıtma Tesisi Yönetimi

Atık Su Arıtma Tesisi Yönetimi
Çevre Yönetimi

Atık Su Arıtma Tesisi Yönetimi

Bölgemizden kaynaklanan evsel ve endüstriyel nitelikli atık suların arıtıldığı, 1993 yapımı 6.500 m³/gün kapasiteli I. Kısım ve 2001 yapımı 15.000 m3/gün kapasiteli II. Kısım Atıksu Arıtma Tesisimiz fiili arıtma faaliyetini günümüze dek kesintisiz olarak sürdürmektedir.

51.460 m² alan üzerine kurulu ve toplam kapasitesi 21.500 m³/gün olan Atık Su Arıtma Tesisi bölgenin tümünde faaliyetine devam eden firmaların arıtma ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeterliliktedir.

Arıtma tesisimizde çamur susuzlaştırma ünitesinden çıkan çamur keki, lisanslı firmalara iletilerek bertarafı sağlanmaktadır.

Diğer yandan Bölgemizdeki büyüme ve gelişmeye paralel olarak zamanla artan atık su debi ve kirlilik yükleri de göz önüne alınarak mevcut tesisin kapasitesinin arttırılması ihtiyacı doğmuştur. Bu kapsamda, Bölgemizin VI. Kısım 73.877,56m²’lik Teknik Altyapı Alanında 20.000m³/gün kapasiteli ilave atık su tesisi yapım çalışmaları devam etmektedir.

2020 yılında ihale edilen proje, uygulama projelerinin (proses, mimari, statik, mekanik, elektrik) hazırlanması, mekanik montaj, otomasyon, elektrik işleri ve devreye alma dahil inşaat yapım işinin uygulama projelerinin yapımı ile birlikte yapılması kapsamında, Yüklenici firma ile Ocak 2021’de yapım sözleşmesi imzalanmış ve yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. Yapım süreci devam etmekte olup 2022 yılı içerisinde yapım süreci tamamlanarak, devreye alınması planlanmaktadır.