Ara
Close this search box.

MOSB Eğitim ve Araştırma Geliştirme Vakfı (MOSEV)

MOSB Eğitim ve Araştırma Geliştirme Vakfı (MOSEV)

MOSB Eğitim ve Araştırma Geliştirme Vakfı (MOSEV)

Organize Sanayi Bölgesi katılımcılarının (gerçek ve tüzel kişilerin) ortaklaşa bir vakıf kurma konusu ilk olarak 03 Mayıs 2011 tarihli Genel Kurul’da, sonrasında 09 Nisan 2013 tarihli Genel Kurul’da görüşülmüştür. Mevzuat açısından OSB tüzel kişiliklerine sadece eğitim vakfı kurma imkanı verilmekte olduğundan, Manisa OSB ve Organize Sanayi Bölgesi katılımcılarının çalışmalarını ortaklaşa sürdürecekleri Manisa Organize Sanayicileri Eğitim Vakfı’nın kurulmasına, yürütülecek tüm işlemler ve yapılacak harcamalar ile ilgili yönetim kurulunun yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda, bölge eğitim faaliyetlerinin yanı sıra Ar-Ge faaliyetlerine de katkıda bulunulması amacıyla, bir Eğitim ve Ar-Ge Vakfı kurulması ve OSB tüzel kişiliğinin vakfın kurucusu pozisyonunda yer alması hususları ile ilgili olarak T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü’nden görüş talebinde bulunmuştur. Bakanlığın 04 Kasım 2013 tarihli ve 3812 sayılı yazısı ile ilgili vakfın kurulmasında bir sakınca olmadığı belirtilmiştir. 

Konu ile ilgili bilgilendirme 19 Haziran 2014 tarihli Genel Kurul’da yapılmış ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi Eğitim ve Araştırma Geliştirme Vakfı’nın mütevelli heyeti üyeleri seçilmiştir.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi Eğitim ve Araştırma Geliştirme Vakfı’nın (MOSEV) Kurucu Mütevelli Heyeti Üyeleri: 

 • Manisa Organize Sanayi Bölgesi
 • Halil YURTSEVEN
 • Gaye AKÇEN
 • K. Murat ÇAM
 • Mustafa ZAİM
 • Ramazan SÖNMEZ
 • Ethem ÖZTAŞ
 • Mehmet TİRYAKİ
 • Levent  SARIGÖZOĞLU
 • Sait C. TÜREK
 • Yusuf PEKBAYIK 
 • Muzaffer BUĞDAYCI
 • Abdulaziz MEYDAN
 • Faik TOKATLIOĞLU
 • Önder ŞENKOL
 • Semih VARDARER

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, idarelerin görüşleri doğrultusunda hazırlanan Vakıf Resmi Senedi 10 Aralık 2014 tarih ve 29708 yevmiye numarası ile Manisa 2. Noteri tarafından tasdik edilmiştir. Vakfın kuruluş mal varlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 50.000 TL’dir. Bu mal varlığının %70’i (35.000TL) 09 Nisan 2013 tarihli 23 sayılı ve 19 Haziran 2014 tarihli 17 sayılı Genel Kurul kararlarına uygun olarak Manisa Organize Sanayi Bölgesi tarafından verilmiş olup, kalan %30’u (15.000TL) ise diğer 15 kurucunun her birinin verdiği 1.000 TL ile oluşmaktadır. Sermaye tutarı aralık 2014 ayı içerisinde banka hesabına yatırılmıştır. Vakfın mahkemece tescil kararı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü onayının ardından Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla, 2015 yılının ilk çeyreğinde vakfın kuruluş çalışmaları tamamlanmıştır.