Ara
Close this search box.

MOSB Enerji Elektrik Üretim A.Ş.​

MOSB Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

MOSB Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

Ege Bölgesi, ülke ekonomisinde önemli yeri olan ve Türkiye’deki elektrik tüketiminin büyük bir kısmının gerçekleştiği bir bölgedir. Enterkonnekte sisteme iki noktadan bağlı olan Ege Bölgesinde Soma, Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy gibi önemli elektrik üretim santralleri bulunmaktadır. Geçmişte Ege Bölgesindeki elektrik tüketim miktarının sürekli artması nedeniyle mevcut santraller ve iletim hatları yetersiz kalmış ve bunun sonucunda da aşırı yüklenmeler nedeniyle programsız elektrik kesintileri yaşanmıştır. Yaşanan bu kesintilerinin sanayide çok önemli üretim kayıpları ve kalite bozulmalarına ve tesislerde büyük zararlara neden olması da göz önüne alınarak bölgede bir enerji santralinin yapımına karar verilmiştir. Bu kararın alınma amacı Manisa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren tüm firmalara kesintisiz, temiz ve güvenli enerji temin etmektir. Alınan yatırım kararının ardından ihale çalışmaları 1999 yılında tamamlanarak ekim 1999’da Wartsila Nsd Finland Oy firması (Finlandiya) ile yapım sözleşmesi imzalanmıştır. 27 Ağustos 2001 tarihinde geçici kabulü yapılan 54,3 MW güç kapasiteli dizel jeneratörlü enerji santrali 31 Ağustos 2001 tarihi itibariyle fiili üretime geçmiştir.

Ancak ilerleyen zaman içerisinde enerji santrali tam kapasite çalışmasına rağmen bölgedeki fabrikaların artan enerji talepleri ve yeni kurulan fabrikaların enerji ihtiyaçları ön görülerek enerji santralinin kapasitesinin artırılmasına karar verilmiştir. Manisa Organize Sanayi Bölgesi, yeni yatırım kararı alırken Ege Bölgesinde doğal gazı kullanmaya başlayan ilk OSB olmasının avantajını da kullanmıştır. Hem çevresel etkileri hem de elektrik üretim maliyetleri açısından sağlayacağı avantajlar sebebiyle enerji santralinde doğal gazın kullanılmasına karar verilmiştir.

Yatırım kapsamında 3 adet doğal gaz motoru ve 34.92 MW gücünde ilave 4 adet doğal gaz gaz motorunun montaj çalışmaları tamamlanarak, santralin ulusal sisteme bağlantısını gerçekleştirecek (2×100 MVa) 33/154 kV trafo merkezi ile birlikte, 11 Kasım 2005 tarihinde enerji santralinin geçici kabulü yapılmış ve tesisler ticari işletmeye geçmiştir.

Yatırımın tamamlanmasından sonra 3 adet 16.638 MW (Wartsila 18V50DF) ve 4 adet 8.73 MW (Wartsila 20V34SG)’lık ünitelerin yer aldığı toplam 7 adet jeneratör grubu olmuştur. 18V50DF tipindeki jeneratör gruplarının ana yakıtı % 99 doğal gaz ve pilot yakıt olarak da % 1 motorindir, ayrıca bu jeneratörler 6 numara fuel oil ile de çalışabilmektedir. 20V34SG tipindeki jeneratörler ise % 100 doğal gazlı olarak çalışmaktadır. Doğal gaza geçildikten sonra DeSOx ünitesine ihtiyaç kalmadığı için bu sistem devre dışı bırakılmıştır.

Jeneratör gruplarındaki elektrik üretiminden sonra oluşan atık egzoz gazları atık ısı kazanlarında 13 bar doymuş buhar üretmektedir. Santralin buhar üretme kapasitesi saatte 45,5 tondur. Ayrıca motorların gövde soğutma suyunun enerjisi kapalı çevrim suyuna aktarılıp bu ısı da eşanjörler yardımı ile firmalara aktarılmaktadır. Bu sayede toplam da % 75-80 verim değerlerine ulaşmaktadır.

52.000.000 Euro tutarındaki bu yatırımın tamamlanmasıyla;

  • Elektrik Üretim Kapasitesi : 54 MW’tan 85 MW’a
  • Buhar Üretim Kapasitesi : 21,5 ton/saat’ten 45,5 ton/saat’e
  • Sıcak Su Üretim Kapasitesi: 750 ton/saatten 1000 ton/saate çıkmıştır.
 

Bölgenin tevsii alanları olan IV. ve V. kısımlarda üretime geçen ve yatırımları hali hazırda devam eden fabrikaların oluşturacağı artan elektrik enerjisi talebi ve bölgenin diğer kısımlarında halen faaliyetini sürdüren firmaların kapasite artışlarının enerji talebinde yükselmeye sebep olacağı, öngörülerek bölgenin enerji ihtiyacının Türkiye ortalamasının üzerinde artacağı hesaplanmıştır.

Bu sebeplerden dolayı, 2009 yılı aralık ayında yaklaşık 85 MW gücündeki mevcut santralin gücünü arttırmak amacıyla, halihazırda çalışan tesislerden teknolojik olarak farklılık gösteren yeni bir yatırıma karar verilmiştir. Yapılan detaylı teknik ve mali değerlendirmeler neticesinde, hem mevcut santralin fleksibilitesini arttıracak, hem buhar ve sıcak su ile ilgili artan talepleri karşılayabilecek, hem de bölgenin değişen enerji ihtiyacına yönelik olarak gerektiğinde elektrik gerektiğinde ise buhar ve sıcak su üretecek son teknoloji ürünü olan bir sistem tercih edilmiştir.

Bu yatırımın haziran 2011’de tamamlanarak devreye alınması ile birlikte;

  • Elektrik Üretim Kapasitesi : 85 MW’tan 140 MW’a
  • Buhar Kapasitesi : 45 ton/saat’ten 102 ton/saat (13/18 barg)’e
  • Sıcak Su Üretim Kapasitesi: 1000 ton/saatten 1350 ton/saate çıkmıştır.

Sanayicilerin elektrik, buhar ve sıcak su tüketimleri enerji santrali kontrol merkezindeki bilgisayarlardan anlık olarak izlenebilmektedir. Bu uzaktan izleme sistemleri en son teknolojik ekipmanlar ile tasarlanmıştır. Elektrik dağıtım sistemi de yer altı kabloları ile kurulmuş olup kayıplar ve arızalar minimuma indirilmiştir. Ayrıca enerji kalitesini yükseltmek için santral 154 kV 160 MVA trafo merkezi ile ulusal sisteme bağlıdır. Bölgenin büyüyen hızına bağlı olarak santralin kapasite artırımı planları da yapılmaktadır.

2014 yılı yatırımları ile MOSB-MOSB Enerji santrallerinin toplam kapasitesi

  • Elektrik Üretim Kapasitesi :140 MW’tan 162 MW’a
  • Buhar Kapasitesi : 102 ton/saat’ten 137 ton/saat (13/18 barg)’e
  • Sıcak Su Üretim Kapasitesi: 1350 ton/saatten 1500 ton/saate (90°C-70°C) çıkmıştır.

Abonelerin elektrik, buhar ve sıcak su tüketimleri bilgisayarlar vasıtasıyla takip edilebilmektedir. 

2015 yılında yatırım yapılan akışkan yataklı kömürlü kazan ile buhar kapasitesi 70 ton/h (22,5 bar, 220°C) artarak toplam buhar kapasitesi 207 ton/saate (13/18/22,5 barg) ulaşmıştır.

2021 yılı MOSBIO Enerji biyokütle santrali yatırımları ile MOSB / MOSB Enerji / MOSBIO Enerji santrallerinin toplam elektrik üretim kapasitesi162 MW’tan 165 MW’a yükselmiştir.