Cami

Cami

Bölgedeki sanayicinin ihtiyacına cevap vermek adına Bölgenin ilk kuruluş yıllarında I. kısımda MOSB Sanayi Camii, Bölgenin genişlemesine paralel olarak 2010 yılında IV. kısımda Bedirye Tiryaki Mencik Cami inşa edilmiştir.