Ara
Close this search box.

INTRAC Yenilik Merkezi

INTRAC Yenilik Merkezi

T.C Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ortaklığında, “OSB’lerde Teknoloji Geliştirme Projesi” kapsamında 2017 yılından bu yana yürütülen çalışmalar neticesinde Manisa Organize Sanayi Bölgesi, söz konusu proje kapsamında yürütülecek çalışmalara ev sahipliği yapmaya hak kazanmıştır. Bu kapsamda, Manisa OSB Yenilik Merkezinin kurulmasına ilişkin gerçekleştirilen saha çalışmasının bir çıktısı olarak “Türkiye’de Organize Sanayi Bölgelerinin Dönüşümü: Manisa OSB Yenilik Merkezi Tasarımı ve Kurulması” isimli çalışma yayımlanmıştır. Ortaya konan strateji çerçevesinde, Yenilik Merkezi İş Planı hazırlanmıştır.

Pilot proje ile bölgemizde yenilikçilik ekosisteminin kurumsal altyapısını oluşturmak ve firmalarımızın AR-GE, yenilik, girişimcilik ve dijitalleşme kapasitelerini geliştirmek hedeflenmektedir. Bu kapsamda, Bölge Müdürlüğü’müze bağlı olarak faaliyet gösterecek INTRAC (Innovation, Networking, Technology, Research and Application Center) bünyesinde oluşturulan yenilik merkezi birimi, 23 Kasım 2020 tarihi itibariyle MOSPARK Kampüs Alanında faaliyete geçmiştir.

https://www.intracmip.com/