Ara
Close this search box.

YATIRIM SÜRECİ AŞAMALARI

Yatırım Süreci Aşamaları

01

Başvuru

Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ne yatırım yapmak istiyorsanız, başvuru dosyasını eksiksiz olarak tamamladıktan sonra MOSB Bölge Müdürlüğü’ne teslim ederek başvuruda bulunabilirsiniz.

Başvuru dosyanızın içinde Organize Sanayi Bölgeleri mevzuatına uygun olarak hazırlamış olduğunuz projeniz ile birlikte talep dilekçesi ve yatırım başvuru formu bulunmalıdır.

İlgili belgelere başvuru sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Değerlendirme

Başvuru dosyanızdaki belgeler eksiksiz ise firmanızın başvurusu Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu tarafından değerlendirmeye alınır.
Başvurunuzun olumlu sonuçlanması durumunda Bölge Müdürlüğü başvuru sonucunuzu firmanıza bildirmektedir.

02

03

Arsa Tahsisi

Arsa tahsisinin kesinleştiğine dair yazının teslim edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde işlemler başlatılır ise;
“Satış Vaadi ile Arsa Tahsis Sözleşmesi” imzalanır ve ilgili firmanın arsa tahsis bedelinin %5’i tutarında opsiyon ödemesi yapması gerekir.

Arsa tahsisinin kesinleştiğine dair yazının teslim edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde işlemler başlatılır ise;
“Arsa Tahsis Sözleşmesi” imzalanır ve ilgili firmanın taksitli ödeme planı için arsa tahsis bedelinin %15’i, peşin ödeme planı içinse arsa tahsis bedelinin %95’i tutarına ödeme yapması gerekir.

Detaylı bilgi için Bölge Müdürlüğü Proje ve İş Geliştirme Birimi’ ne ulaşabilirsiniz.

Yapı Ruhsatı & İnşaat

Yapı ruhsatı, başvuru dosyasının tesliminden sonraki 1 hafta içerisinde MOSB Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenir.

Yatırım yapan firmanın, Arsa Tahsis Sözleşmesi’ni imzalandığı tarihten itibaren 1 yıl içerisinde yapı ruhsatı alarak inşaata başlaması gerekir.

Detaylı bilgi için Bölge Müdürlüğü İmar İnşaat ve Tesis Birimi’ne ulaşabilirsiniz.

04

05

Üretim

Arsa tahsisinin kesinleştiğine dair yazının teslim edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde işlemler başlatılır ise;
“Satış Vaadi ile Arsa Tahsis Sözleşmesi” imzalanır ve ilgili firmanın arsa tahsis bedelinin %5’i tutarında opsiyon ödemesi yapması gerekir.

Arsa tahsisinin kesinleştiğine dair yazının teslim edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde işlemler başlatılır ise;
“Arsa Tahsis Sözleşmesi” imzalanır ve ilgili firmanın taksitli ödeme planı için arsa tahsis bedelinin %15’i, peşin ödeme planı içinse arsa tahsis bedelinin %95’i tutarına ödeme yapması gerekir.

Detaylı bilgi için Bölge Müdürlüğü Proje ve İş Geliştirme Birimi’ ne ulaşabilirsiniz.

Yapılan inşaatlar, makine ve ekipmanlar Manisa Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü teknik ekiplerince yerinde incelenir. Altyapı bağlantılarının kontrolü sonucunda Bölge Müdürlüğü tarafından “bağlantı izin belgesi” düzenlenir.

Yapı ruhsatının alındığı tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde “işyeri açma ve çalışma ruhsatı” alınarak üretime geçilmesi gerekir.

“İşyeri açma ve çalışma ruhsatı” ve “yapı kullanma izin belgesi” başvuru dosyasının tesliminden sonraki 1 hafta içerisinde Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenir.

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı hakkında detaylı bilgi için Bölge Müdürlüğü Çevre ve Altyapı Birimi’ne; yapı kullanma izin belgesi hakkında detaylı bilgi için Bölge Müdürlüğü İmar İnşaat ve Tesis Birimi’ne ulaşabilirsiniz.

Altyapı Hizmetleri

Firmanızın altyapı hizmetlerinden faydalanabilmesi için “yapı kullanma izin belgesi”ni almış ve ilgili kullanım sözleşmelerini imzalamış olmanız gerekir.

• Elektrik kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için Bölge Müdürlüğü Elektrik Birimi,
• Doğalgaz, buhar ve sıcak su kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için Bölge
Müdürlüğü Doğalgaz ve Mekanik İşler Birimi
,
• İçme, kullanma ve yağmur suyu ile ilgili detaylı bilgi için Bölge Müdürlüğü
Çevre ve Altyapı Birimi,
• Atık su arıtma ile ilgili detaylı bilgi için Bölge Müdürlüğü Merkezi Atık Su
Arıtma Tesisi’ne ulaşabilirsiniz.

06