Buhar ve Sıcak Su Dağıtımı

Buhar ve Sıcak Su Dağıtımı

Buhar ve Sıcak Su Dağıtımı

Enerji santralimizin yan ürünü olarak çıkan buhar ve sıcak su, bölgedeki Sanayicilerimizin hizmetine sunulmaktadır. Bölgede faaliyet gösteren mevcut ve potansiyel firmaların taleplerine bağlı olarak, buhar ve sıcak su hatları projelendirilmektedir. Hat yatırım maliyeti Bölgemiz tarafından karşılanarak firmaların taleplerine cevap verilmektedir.

Bölgemizde mevcut 15 firmanın buhar talebi Bölgemizin kurup işlettiği 12.200 m. uzunluğundaki buhar ve kondens hatları ile karşılanmakta olup yıllık 650.000 ton buhar satışı yapılmaktadır.

Bölgemizde mevcut 14 firmanın sıcak su ısı enerjisi talebi ise yine Bölgemizin kurup işlettiği 3.900 m. uzunluğundaki sıcak su hatları ile karşılanmakta ve yıllık 40.000.000 x 103 kcal sıcak su ısı enerjisi satışı yapılmaktadır.