Ara
Close this search box.

Proses ve Sulama Suyu Altyapı Sistemi Yönetimi

Proses ve Sulama Suyu Altyapı Sistemi Yönetimi
Çevre Yönetimi

Proses ve Sulama Suyu Altyapı Sistemi Yönetimi

Atıksu Arıtma Tesislerimizin deşarj sularının ileri arıtımı ile elde edilen geri kazanım sularının firmalarımızın proses sularında ve yeşil alanlarında kullanılması amacı için ihtiyaç duyulmakta olan yaklaşık 50 km proses ve sulama suyu altyapılarımız mevcuttur.