Ara
Close this search box.

Atık Su Arıtma Tesisi Yönetimi

Tehlikeli Atıklar ve Diğer Endüstriyel Atıklar
Çevre Yönetimi

Tehlikeli Atıklar ve Diğer Endüstriyel Atıklar

Bölgemiz işletmelerinden kaynaklanan tehlikeli atıklar ile endüstriyel atıkların depolanması ve bertaraf yükümlülüğü atık üreticisi sorumluluğunda olup bu atıkların yönetiminin takibi, izlenmesi ve denetimi Bölgemizce yapılmaktadır.