Ara
Close this search box.

Evsel Katı Atık Yönetimi

Evsel Katı Atık Yönetimi
Çevre Yönetimi

Evsel Katı Atık Yönetimi

Bölgemiz firmalarından kaynaklanan ve atık toplama konteynerlerinde toplanan evsel katı atıklar, Bölgemiz evsel katı atık taşıma araçları ile toplanarak, taşınmakta ve bertaraf tesisine iletilerek bertarafı sağlanmaktadır.