Ara
Close this search box.

Atık Su Altyapı Sistemi Yönetimi

Atık Su Altyapı Sistemi Yönetimi
Çevre Yönetimi

Atık Su Altyapı Sistemi Yönetimi

Atıksu ve yağmursuyu altyapılarımız ayrık sistem olup, faaliyet göstermekte olan tesislerden kaynaklanan evsel ve endüstriyel nitelikli atık sular Bölgemiz atıksu altyapı şebekesi marifetiyle Atıksu Arıtma Tesislerimize iletilmekte ve arıtıldıktan sonra alıcı ortama deşarj edilmektedir.