Ara
Close this search box.

Çalışma İzninden Muaf Tutulacak Yabancılar Hakkında

Çalışma İzninden Muaf Tutulacak Yabancılar Hakkında

Çalışma İzninden Muaf Tutulacak Yabancılar Hakkında

02/02/2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin “Çalışma izninden muaf tutulacak yabancılar” başlıklı 48’inci maddesinde çalışma izni muafiyeti kapsamında bulunan yabancıların belirlendiği, bu kapsamda 01/10/2022 tarihi itibarıyla https://emuafiyet.csgb.gov.tr adresinin devreye alınarak yabancılara ikamet hakkı da tanıyan çalışma izni muafiyetinin düzenlenmeye başlandığı, devamla, Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin “Çalışma izni muafiyeti başvurusu” başlıklı 49’uncu maddesinin üçüncü fıkrasında başvuru süresiyle ilgili, yurt içinden yapılacak çalışma izni muafiyeti başvurularının, vize veya vize muafiyeti süresinin aşılmaması kaydıyla yabancının Türkiye’ye
giriş tarihinden itibaren en geç otuz (30) gün içinde yapılacağı hususunun düzenlendiği, diğer taraftan, ülkemizde geçerli ikamet izni ile bulunan yabancılar açısından 30 günlük başvuru süresinin gözetilmediği kaydedilmektedir. detaylı bilgi ve ilgili yazı aşağıda sunulmuştur.

Çalışma İzninden Muaf Tutulacak Yabancılar Hakkında