İnovaLİG 2023 Başvuru Duyurusu Hakkında

Bu yıl sekizincisi gerçekleştirilen İnovaLİG’de ön kayıtların alınması ile birlikte programın anket süreci başlamış olup, henüz kaydolmamış firmalar 30 Nisan 2023 tarihine kadar www.inovalig.com adresinden İnovaLİG 2023’e katılarak anket sürecine başlayabilmektedir.

Bulgaristan Seçimleri hakkında

T.C. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün Bulgaristan Seçimleri hakkında iletmiş olduğu yazı aşağıda sunulmuştur.

2023 Yenilikçilik İçin İttifaklar Çevrimiçi Bilgilendirme Toplantısı Hakkında

T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı söz konusu projeleri anlatmak ve önceki dönem projelerden tecrübe paylaşımında bulunmak üzere 23 Şubat 2023 tarihinde 2023 Yenilikçilik için İttifaklar Çevrimiçi Bilgilendirme Toplantısı düzenleyecek olup detaylı bilgi aşağıda sunulmuştur. Toplantı Kayıt Formu: https://bit.ly/İttifaklarKayıt

Yurt Dışı Hızlandırıcı Destek Programı Hakkında

KOSGEB, yenilikçi işletmelerin yani Start-up’ların özellikle uluslararası girişimcilik ekosistemlerine açılmalarını sağlamak amacıyla “Yurt Dışı Hızlandırıcı Destek Programı”nı başlatmıştır. Program ile işletmeler eğitim ve mentorluk, yatırımcılarla görüşme, uluslararası pazarlara ulaşılmasını kolaylaştıracak ağlara erişim konularında desteklenmektedir. Başvurular 21 Aralık 2022 tarihinde açılmıştır. https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/1235/yurt-disi-hizlandirici-destek-programi bağlantısında söz konusu Programa ilişkin bilgilere linkten ulaşabilirsiniz.

KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı Hakkında

KOBİ’lere, KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı çerçevesinde, küçük ve orta ölçekli işletmelere belgelendirme, test ve analiz desteği kapsamında, üst limiti 300 bin TL olmak üzere TSE’den alınacak belge ve hizmetlerde yüzde 80 oranında destek verilecek olup ilgili destek başlıkları ve bu konu ile irtibat kurulacak TSE yöneticilerinin bilgileri aşağıda sunulmuştur.

KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı 2022 Proje Teklif Çağrıları Hakkında

KOSGEB, 2019 yılından bu yana imalatçı KOBİ’lere yönelik olarak çıktığı “İmalat Sanayinde Dijitalleşme” başlıklı çağrıların hem kapsamını genişletmiş hem de destek üst limitlerini arttırmıştır. Yeni çağrıda, dijitalleşme başlığının yanına rekabetçilik ve verimlilik modülü de eklenmiştir. Daha önce işletme başına 1 milyon lira olan üst limit, dijitalleşme için 2 milyona çıkartılmıştır. Yeni ilave edilen rekabetçilik ve […]

İşletme Geliştirme Destek Programı Üst Limitleri Hakkında

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) KOBİ Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla tasarlanan “İşletme Geliştirme Destek Programı’nda” üst limitler yükseltilmiş olup detaylı bilgi aşağıdadır.

İşletme Değerlendirme Raporu(İDR) Hakkında

İDR başvuru sayfası ile örnek rapor ve rapora esas veri kaynakları ile hesaplama yöntemlerini içeren meta veri dokümanına https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/7146/isletme-degerlendirme-raporubasvurusu bağlantısından ulaşılabilmektedir.