Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Proje Teklif Çağrısı Hakkında

KOSGEB tarafından yürütülen “Savunma ve Elektrikli/ Hibrit Otomotiv Sanayi İhtiyaçlarının Millileştirilmesi Kapsamında İşletmelerin Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge Projelerinin Desteklenmesi Proje Teklif Çağrısı” ile ilgili bilgilendirme ekte sunulmuştur. Söz konusu Proje Teklif Çağrısı için son başvuru tarihi 07 Aralık 2022 olup, detaylı bilgi aşağıda sunulmuştur.

Yeşil Mutabakat Gündeminde OSB’ler Webinarı Hakkında

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde 17 Kasım 2022 Perşembe günü saat: 10.30’da çevrimiçi “Yeşil Mutabakat Gündeminde OSB’ler” webinarı gerçekleştirilecektir. detaylı bilgi aşağıda sunulmuştur.

İşletme Geliştirme Destek Programı Üst Limitleri Hakkında

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) KOBİ Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla tasarlanan “İşletme Geliştirme Destek Programı’nda” üst limitler yükseltilmiş olup detaylı bilgi aşağıdadır.

İşletme Değerlendirme Raporu(İDR) Hakkında

İDR başvuru sayfası ile örnek rapor ve rapora esas veri kaynakları ile hesaplama yöntemlerini içeren meta veri dokümanına https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/7146/isletme-degerlendirme-raporubasvurusu bağlantısından ulaşılabilmektedir.

2023 Yılı Destek Programları Hakkında

İmalat sanayisinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik olarak hazırlanan 20 Milyon TL bütçeli KOBİ’lerde İstihdamın ve Üretimin Artırılması Finansman Desteği Programı (KOBİSTFİN) kapsamında yapılacak olan bilgilendirme ve eğitim toplantıları hakkında detaylı bilgi aşağıda sunulmuştur.

MOSB Tezsiz Yüksek Lisans Programı Hakkında

Manisa Organize Sanayi Bölgesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi iş birliği kapsamında yapılan MOSB Tezsiz Yüksek Lisans Programı 19 Eylül 2022 Pazartesi günü itibariyle MOSB Park Kampüs Alanı Konferans Salonu’nda başlayacaktır. Detaylı bilgi ve program içeriğine   https://sbe.mcbu.edu.tr/  sayfasından ulaşabilirsiniz.