Ara
Close this search box.

İşletme Değerlendirme Raporu(İDR) Hakkında

İşletme Değerlendirme Raporu(İDR) Hakkında

İşletme Değerlendirme Raporu(İDR) Hakkında

İDR başvuru sayfası ile örnek rapor ve rapora esas veri kaynakları ile hesaplama yöntemlerini içeren meta veri dokümanına https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/7146/isletme-degerlendirme-raporubasvurusu bağlantısından ulaşılabilmektedir.