Ara
Close this search box.

Dijital OSB Buluşmaları Hakkında

Sektör profesyonelleri ve OSB’lerde faaliyet gösteren firma temsilcilerini bir araya getirecek olan “Dijital OSB Buluşmaları 2024” 5 Mart 2024 Salı günü, Manisa Anemon Otel’de gerçekleşecek olup detaylı bilgi aşağıda sunulmuştur.  

Teknoloji Sohbetleri Hakkında

Zafer Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen Teknoloji Sohbetleri hakkında detaylı bilgi aşağıda sunulmuştur.

İsletme Değerlendirme Raporu (IDR) Hakkında

KOSGEB, kamu kurumlarıyla yapılan veri paylaşım protokolleri kapsamında temin ettiği idari kayıtlar ile işletmeye özel temel parametreleri içeren İşletme Değerlendirme Raporu’nu (İDR) hazırlamış ve dijital bir ürün olarak 2019 yılının son çeyreğinde işletmelerin istifadesine sunmaya başlamıştır. Devreye alınan sistem üzerinden bugüne kadar yaklaşık 40.000 işletme İDR’sini almıştır. Rapor bir bütün olarak incelendiğinde işletmenin geçmiş beş […]

Ticaret Müşavirlikleri ve Ataşelikleri Hakkında

Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü tarafından iletilen “Ticaret Müşavirlikleri ve Ataşelikleri” hakkında detaylı bilgi aşağıda sunulmuştur.

NATO İhaleleri Hakkında

NATO Muhabere ve Bilgi Ajansı (NCIA) ihalelerine katılan kâr amacı gütmeyen teşkilatların (devlet kurumları, akademik kurumlar, araştırma enstitüleri, askeri araştırma merkezleri/laboratuvarları vb.) “Neo eProcurement” sistemine kayıt yaptırabilmelerine ilişkin gerekli bilgilerin yer aldığı NCIA/ACQ/2023/06539 sayılı NATO dokümanından söz edildiği, dokümanda özetle, NCIA’nın yeni çevrimiçi eProcurement aracı Neo’yu kullanıma sunduğu, Kâr Amacı Gütmeyen Çerçeve’ye (NFPF) başvurmak isteyen […]

Çalışma İzninden Muaf Tutulacak Yabancılar Hakkında

02/02/2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin “Çalışma izninden muaf tutulacak yabancılar” başlıklı 48’inci maddesinde çalışma izni muafiyeti kapsamında bulunan yabancıların belirlendiği, bu kapsamda 01/10/2022 tarihi itibarıyla https://emuafiyet.csgb.gov.tr adresinin devreye alınarak yabancılara ikamet hakkı da tanıyan çalışma izni muafiyetinin düzenlenmeye başlandığı, devamla, Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin “Çalışma izni muafiyeti […]