Özbekistan Proje Listesi Hakkında

Özbekistan’ın Ankara Büyükelçiliğinden alınan konu Nota’da, Özbekistan’da gerçekleştirilecek projelerin listesi iletilerek, söz konusu projelere makine ve teknoloji üreticileri veya şirketlerden yatırım tekliflerine ihtiyaç duyulduğu ve belirtilmekte olup detaylı bilgi aşağıda sunulmuştur.

Almanya Tedarik Zinciri Özen Yükümlülüğü Yasası Hakkında

Almanya tarafından küresel tedarik zincirlerinde insan haklarının korunması amacıyla hazırlanan ve 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan Tedarik Zinciri Özen Yükümlülüğü Yasası hakkında bilgi verilmektedir. Buna ilaveten, söz konusu yasanın Türkçe tercümesi de Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası web sitesinden temin edilerek aşağıda ayrıca sunulmuştur. https://www.dtr-ihk.de/tr/bilgi-koesesi/tedarik-zincirlerinde-gerekli-oezeni-goesterme-yuekuemlueluegue-kanunu-lksg

GES Kredilendirmesi İş Birliği Protokolü Hakkında

OSB Üst Kuruluşu ve Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. arasında “OSB’ler ile OSB sanayicilerine piyasa normunun altında fiyatlandırma ve vadelendirme imkanlarıyla Güneş Enerjisi Santrali kurulmasına yönelik kredi sağlanması” amacıyla 19.07.2022 tarihinde iş birliği protokolü imzalanmış olup detaylı bilgi aşağıda sunulmuştur.

OSB Yıldızları Araştırması Hakkında

OSB Yıldızları Araştırması  bu yıl da tekrarlanmaktadır. Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan OSB’ler ve OSB’lerde faaliyet gösteren firmalar hakkında yapılan ve kaynağından derlenen verilere dayalı tek çalışma olan bu araştırma, OSB’lerdeki firmaların performansını ödüllendirecek etkin bir referans kaynağı olmuştur. Bu yıl Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) iş birliğiyle yapılacak olan araştırma kapsam ve içerik olarak […]

Verimlilik Proje Ödülleri Hakkında

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına ve ekonominin verimlilik temelli, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik olarak sanayi ve hizmet sektörlerindeki işletmelerin uygulamış oldukları verimliliği artırma projelerini teşvik etmek amacıyla her yıl “Verimlilik Proje Ödülleri” verildiği belirtilmiştir. Bu kapsamda, ödüle başvurmak için http://vpo.sanayi.gov.tr internet adresinde yer alan “İşletme Ödül Başvurusu” bölümünden giriş yapılarak […]

AVT COVID-19 Özel Desteği Lansman Programı Hakkında

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğünden alınan “AVT (Asya Verimlilik Teşkilatı) COVID-19 Özel Desteği Lansman Programı” hakkında detaylı bilgi aşağıda sunulmuştur.

22. Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı (CIFIT) Hakkında

“22.Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı’nın (22nd China International Fair for Investment & Trade – CIFIT)” 8-11 Eylül 2022 tarihlerinde Xiamen şehrinde gerçekleştirilecek Fuar’a ilişkin tanıtım broşürü aşağıda sunulmuş olup, Fuar hakkında detaylı bilgilere http://chinafair.org.cn adresinden ulaşılabilmektedir.

İş Gücü İhtiyaç Anketi Hakkında

Zafer Kalkınma Ajansı tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2022 ve 2023 yılları için belirlediği Genç İstihdamı teması kapsamında iş gücü arzı ile işletmelerin taleplerinin eşleştirilmesi amacıyla bir anket hazırlanmış olup elde edilen sonuçlarla ihtiyaç duyulan personel yapısının belirlenmesi ve gerekli eğitimlerin sağlanması hedeflenmektedir. Ankete son katılım tarihi:  30 Haziran 2022 Anket Linki: http://www.surveey.com/SurveyStart.aspx?lang=1&surv=rqfdufsh2k4qnmdj2tf3rl5ubw5n11e4