Ara
Close this search box.

İsletme Değerlendirme Raporu (IDR) Hakkında

İsletme Değerlendirme Raporu (IDR) Hakkında

İsletme Değerlendirme Raporu (IDR) Hakkında

KOSGEB, kamu kurumlarıyla yapılan veri paylaşım protokolleri kapsamında temin ettiği idari kayıtlar ile işletmeye özel temel parametreleri içeren İşletme Değerlendirme Raporu’nu (İDR) hazırlamış ve dijital bir ürün olarak 2019 yılının son çeyreğinde işletmelerin istifadesine sunmaya başlamıştır. Devreye alınan sistem üzerinden bugüne kadar yaklaşık 40.000 işletme İDR’sini almıştır.

Rapor bir bütün olarak incelendiğinde işletmenin geçmiş beş yıllık performansı göz önüne alınarak yönetimsel kabiliyeti ve kapasitesi hakkında önemli bilgiler vermektedir. Bu özelliği ile rapor, işletmenin iş ilişkisinde bulunduğu kişi ve kuruluşlara işletme hakkında fikir vermekle birlikte işletmenin geçmiş beş yıllık dönemdeki gelişimini takip edebileceği bir öz değerlendirme imkânı da sunmaktadır. Bu sayede işletmenin veri temelli karar alması ve yönetim süreçlerini iyileştirmesi sağlanabilecektir.

Bu süreçte KOSGEB işletmelerden aldığı geri bildirimlerde, işletmelerin İDR’yi ticari ilişkilerinde, ihracat bağlantılarında, kurum ve kuruluşlarla münasebetlerinde ve finans sektörü ile kurduğu irtibatlarda kendilerini ifade edebilecek temel bir doküman olarak değerlendirdiği gözlemlenmiştir. Ayrıca gerek işletmelerden İDR’lerinin dijital ortamda üçüncü kişilerle paylaşılması gerekse destek veren kurum/kuruluş ve bankalardan işletmeye ait İDR’nin temin edilmesi yönünde talepler KOSGEB’e gelmeye başlamıştır.

Söz konusu talepler doğrultusunda, KOSGEB tarafından hem veri paylaşımı yükümlülükleri ve veri güvenliği konusundaki hassasiyetleri hem de işletmelere özellikle finansa erişim noktasında sağlayacağı katkı göz önüne alınarak, İDR’nin güvenli bir şekilde işletme rızası alınarak paylaşımı için uygun altyapıya sahip olan Findeks Platformunun kullanılması yönünde KOSGEB ile Kredi Kayıt Bürosu arasında işbirliği yapılmıştır.

Bu çerçevede sistem entegrasyonları tamamlanmış ve İDR’nin 2018-2022 dönemi verileri içeren yeni versiyonunun Findeks Platformu üzerinden sunumuna başlanmıştır. İşletme, Findeks Platformu üzerinden 5 TL ücret karşılığında kendi raporunu alabileceği gibi üçüncü kişilerin talep etmesi durumunda işletmenin rıza vermesi kaydıyla 15 TL karşılığında rapor temin edilebilecektir. İşletmenin ve/veya raporu talep edecek kişilerin Findeks Platformuna üye olması gerekmekte olup www.findeks.com adresinden bu işlem yapılabilmektedir. İDR ile ilgili detaylı bilgi, örnek rapor, rapora esas veri kaynakları ile hesaplama yöntemlerini içeren meta veri dokümanına KOSGEB web sitesi üzerinden ( www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/7146/isletme-degerlendirme-raporu) ulaşılabilmektedir. Ayrıca Rapora ilişkin her türlü soru ve önerilerin idr@kosgeb.gov.tr adresine gönderilebilecektir.