Ara
Close this search box.

INTRAC Yenilik Merkezi Ofisimizin açılış ve tanıtım toplantısını online olarak gerçekleştirdik.

INTRAC Yenilik Merkezi Ofisimizin açılış ve tanıtım toplantısını online olarak gerçekleştirdik.

INTRAC Yenilik Merkezi Ofisimizin açılış ve tanıtım toplantısını online olarak gerçekleştirdik.

T.C Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ortaklığında, “OSB’lerde Teknoloji Geliştirme Projesi” kapsamında 2017 yılından bu yana yürütülen çalışmalar neticesinde Manisa Organize Sanayi Bölgemiz, söz konusu proje kapsamında yürütülecek çalışmalara ev sahipliği yapmaya hak kazanmıştır. Bu kapsamda, Manisa OSB Yenilik Merkezinin kurulmasına ilişkin gerçekleştirilen saha çalışmasının bir çıktısı olarak “Türkiye’de Organize Sanayi Bölgelerinin Dönüşümü: Manisa OSB Yenilik Merkezi Tasarımı ve Kurulması” isimli çalışma yayımlanmıştır. Ortaya konan strateji çerçevesinde, Yenilik Merkezi İş Planı hazırlanmıştır.

Pilot proje ile Bölgemizde yenilikçilik ekosisteminin kurumsal altyapısını oluşturmak ve firmalarımızın AR-GE, yenilik, girişimcilik ve dijitalleşme kapasitelerini geliştirmek hedeflenmektedir. Bu kapsamda, Bölge Müdürlüğümüze bağlı olarak faaliyet gösterecek INTRAC (Innovation, Networking, Technology, Research and Application Center) bünyesinde oluşturulan Yenilik Merkezi Birimimiz 23.11.2020 tarihi itibariyle Bölge Müdürlüğümüz MOSPARK Kampüs Alanı’nda faaliyete geçmiştir.

Konu ile ilgili olarak, Yenilik Merkezi Ekibimizin ve Manisa OSB Yenilik Merkezi Pilot Projemizin tanıtımının yapılacağı Açılış ve Bilgilendirme Toplantımız 02.12.2020 tarihinde online olarak gerçekleştirildi.