Ara
Close this search box.

Beceri Odağında Korumalı İşyerlerinin Değerlendirilmesi Çalıştayı Online Toplantısı Yapıldı.

Beceri Odağında Korumalı İşyerlerinin Değerlendirilmesi Çalıştayı Online Toplantısı Yapıldı.

Beceri Odağında Korumalı İşyerlerinin Değerlendirilmesi Çalıştayı Online Toplantısı Yapıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Manisa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından 19.11.2020 tarihinde “Beceri Odağında Korumalı İş yerlerinin Değerlendirilmesi” konulu çalıştay online olarak düzenlendi.

 Çalıştaya, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Sn. Faik YILDIRIM, Sosyal ve Ekonomik Hayata Katılım  Dairesi Başkanı Sn. Hulusi Armağan YILDIRIM, EYHGM yöneticileri ve personeli, Manisa OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kadir Murat ÇAM, Manisa OSB Bölge Müdürü Funda KARABORAN, Manisa OSB  yöneticileri, Manisa OSB Zihinsel Engelliler Korumalı İş Yeri (ZEKİ) bünyesinde faaliyet gösteren firmaların (Teleset, Standart Profil, Vestel Beyaz Eşya, Bosch, Klimasan, Vestel Elektronik) temsilcileri, Manisa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür V. M. Feridun GÜLGEÇ ,Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyeleri; Doç.Dr. Mehmet M.ÖZAYDIN ve Prof.Dr. Murat ATAN, Üniversite akademisyenleri, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve diğer STK başkanları katılım sağlamıştır.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Genel Müdür Yardımcısı Faik YILDIRIM; engelli bireylerin üretken bireyler olarak sosyal hayata katılımının bakanlığın temel hedefi olduğunu belirterek engelli istihdamını yıllara göre rakamlarla açıkladı. Korumalı iş yerleri ve işverenlere verilen teşvikler ile zihinsel engelli bireylerin istihdamını artırmaya yönelik çalışmalara devam edildiğini ve çalıştay esnasında katılımcıların önerilerinin Korumalı İşyerlerine ilişkin yönetmelik değişikliği için faydalı olacağını vurguladı. 

Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kadir Murat ÇAM ise yaptığı konuşmada, yüz yüze yapılması planlanan ancak Pandemi sebebiyle online olarak yapılmak durumunda kalınan toplantıya katılım için Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu adına tüm katılımcılara teşekkür etti.  MOSB’nin hali hazırda yürütmekte olduğu Zihinsel Engelliler Korumalı İşyeri (ZEKİ)’nin ülkemizde yaygınlaştırılması, diğer organize sanayi bölgelerinde de uygulamaya alınması, bu yapının hayata geçmesini kolaylaştırıcı mevzuat değişikliklerinin planlanması ve  ZEKİ Yaşam Merkezinin ikinci etabı olarak planlanan ve “ZEKİ +” adı verilen yeni proje için önemli kriterlerin belirlenmesi amacıyla düzenlenen Çalıştayın sonucu olarak değerli akademisyenlerin ve uzmanların görüş ve önerilerini almanın büyük önem arz ettiğini ifade eden Kadir MURAT ÇAM, “Beceri Odağında Korumalı İşyerlerinin Değerlendirilmesi” konulu çalıştayın verimli geçmesini  temenni etti.

 Manisa OSB Bölge Müdürü Funda KARABORAN’da Türkiye’nin ilk ve tek projesi olan ZEKİ Yaşam Merkezive SOGEP kapsamında Zafer Kalkınma Ajansı tarafından hibe desteği almayı hak kazanan   ZEKİ + projesi hakkında yaptığı bilgilendirmenin ardından, Cumhurbaşkanlığı III. 180 Günlük Eylem Planı kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda “Beceri Odağında Korumalı işyerlerinin Değerlendirilmesi” konulu çalıştay ile engelli bireylerin istihdam sorunlarını tespit etmek ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla düzenlenen çalıştaya desteklerinden dolayı katılımcılara teşekkür etti.

Sunumda, engelli bireylerin sosyalleşmelerinde toplumun farkındalık kazanmasının çok önemli olduğunu ve bu bağlamda, Korumalı İşyeri uygulamasının yaygınlaştırılmasının zihinsel engelli bireylerin istihdamı açısından önem kazandığını vurgulayarak ZEKİ Yaşam Merkezinin hayata geçirilmesi süreçlerini anlattı.  “ZEKİ+” adı altında uygulamaya başlanılan pilot proje çerçevesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 2020 yılı Sosyal Geliştirmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında hibe desteği almaya hak kazanmanın mutluluğunu ve bu proje ile engelli çalışan bireylerin fabrika ortamlarına geçiş olanağı sağlanmasında Bakanlık, akademisyen ve katılımcıların önerilerinin faydalı olacağını belirtti.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim üyelerinden Prof. Dr. Murat ATAN ve Doç. Dr. Mehmet Merve ÖZAYDIN ise Manisa Organize Sanayi Bölgesi Zihinsel Engelliler Korumalı İşyeri- ZEKİ’de gerçekleştirilen nitel ve nicel anket araştırma rapor sonuçlarını açıklayarak akademik ve uygulamaya yönelik çalışmaların sonuçlarını sunum eşliğinde katılımcılar ile paylaştılar.

Sosyal ve Ekonomik Hayata Katılım Dairesi Başkanı Hulusi Armağan YILDIRIM, Korumalı İşyerleri Yönetmeliği revizyon çalışmalarının devam ettiğini, bu kapsamda sektör temsilcileri, STK temsilcileri ve akademisyenlerin taslak yönetmelikle ilgili görüş ve önerilerini iletmelerinin önemli olduğunu kaydetti.  Ayrıca, MOSB bünyesinde istihdama kazandırılan engelli bireylerin ve ailelerinin, istihdam edildikten sonra hayatlarında gerçekleşen psikososyal değişikliklerin incelendiği bir akademik araştırmanın Üniversite bünyesinde yapılmasını çok önemsediklerini söyleyerek, bu araştırma sonuçlarının engelli istihdamının artırılmasını teşvik edici unsurları içereceğini vurguladı.

Çalıştayda söz alan Üniversite akademisyenleri ve STK Temsilcileri ise zihinsel engelli bireylerin istihdama aktif katılımda korumalı iş yerlerinin önemini, zihinsel engelli bireylere verilen beceri eğitimleri ile korumalı iş yerleri modelinden açık piyasa işgücü piyasasına geçişlerin sağlanabileceğini ifade ettiler. MOSB temsilcileri ise korumalı iş yerinden aktif işgücü piyasasına geçişi sağlamaya yönelik mevzuat değişiklerinin yapılmasının önemine değindiler.

Yaklaşık 4 saat süren çalıştay, katılımcıların görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.