Verimlilik Proje Ödülleri Hakkında

Verimlilik Proje Ödülleri Hakkında

Verimlilik Proje Ödülleri Hakkında

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına ve ekonominin verimlilik temelli, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik olarak sanayi ve hizmet sektörlerindeki işletmelerin uygulamış oldukları verimliliği artırma projelerini teşvik etmek amacıyla her yıl “Verimlilik Proje Ödülleri” verildiği belirtilmiştir.

Bu kapsamda, ödüle başvurmak için http://vpo.sanayi.gov.tr internet adresinde yer alan “İşletme Ödül Başvurusu” bölümünden giriş yapılarak ilgili formların 22 Temmuz 2022 tarihine kadar doldurulması gerekmekte olup detaylı bilgi aşağıda sunulmuştur.

Verimlilik Proje Ödülleri Hakkında