Yönetim Sistemleri Politikası

Manisa Organize Sanayi Bölgesi, Dünya çapında marka değeri olan bir organize sanayi bölgesi olmak amacıyla çalışmaktadır. Bu amaca ulaşmak için yürütülen tüm süreçleri güncel mevzuata uyumlu, tedarikçilerine ve katılımcılarına değer katan sorumlu ve hesap verebilir bir yönetim tarzıyla gerçekleştirir. 

Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Sistemleri Politikası;

 • ISO 27001:2013 – BİLGİ GÜVENLİĞİ
  • Üçüncü taraflara ait bilgilerin kurumun olmadığı, korunması gereken emanetler olduğu konusunda tüm organizasyon genelinde farkındalığın artırılması
  • Üçüncü taraflarla paylaştığı kuruma ait bilgilerinin söz konusu taraflarca korunmasını garanti altına almak amacıyla paydaşlarında farkındalık oluşturulması
  • Kurum bilgilerinin birer değer olduğu konusunda çalışanlarda farkındalık sağlanması
  • Bilginin bulunduğu tüm ortamların ve süreçlerin sınıflanarak, düzenli risk yönetimi uygulamaları ile risklerinin en az seviyede tutulması
 • ISO 9001:2015 - KALİTE
  • Etkin bir kurum içi iletişimin sağlanması
  • Müşteri odaklı çalışmanın organizasyonun tümüne yaygınlaştırılması
  • Mükemmel iş süreçlerine ulaşabilmek için iç ve dış tarafların katılımının sağlanması
  • Daha az kaynak kullanımı ile daha fazla değer üretiminin sağlanması
  • Tüm iş süreçlerinin, etkin bir risk yönetimi ile düşük risk seviyelerine sahip olmasının sağlanması
  • Etkin bir ölçme/değerlendirme metodu yardımıyla tüm süreçlerin mükemmel hale getirilmesi amacıyla iyileştirilmesi
 • ISO 14001:2014 - ÇEVRE
  • Kurum çalışanlarının Çevre konusunda farkındalıklarının artırılması
  • İyi bir ölçme/değerlendirme yöntemi ile organizasyonun çevreye etkisinin gözlemlenerek, bu etkinin azaltılması konusunda çalışılması
  • Mümkün olan her türlü geri dönüşümün organizasyon süreçlerinde değerlendirilmesi sayesinde, çevreye olan etkinin en aza indirilmesi
  • Doğal kaynak kullanımının minimize edilmesini sağlamak,
 • ISO 45001:2018 – İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
  • Tüm çalışanlarına, paydaşlarına ve ziyaretçilerine yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanması,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği konularında çalışanların farkındalığının artırılması ve katılımının sağlanması
  • Güvenliğin bir kurum kültürü olarak yaygınlaşmasını ve özümsenmesinin sağlanması
  • İSG hedeflerinin belirlenmesi için çerçeve sağlanması
  • Yasal ve diğer şartların yerine getirilmesinin sağlanması
  • Tehlikelerin ortadan kaldırılması ve İSG Risklerinin azaltılmasnın sağlanması,
  • İSG Yönetimi sisteminin sürekli iyileştirilmesi

Manisa Organize Sanayi Bölgesi, kurulmuş olan tüm yönetim sistemlerine ilişkin faaliyetleri yapılacak toplantılarla değerlendirecek, sistemlerin belirlenmiş hedeflere uygun şekilde yürütülmesini garanti altına alacaktır.

 

ONLİNE
İŞLEMLER
SIKÇA SORULAN SORULAR ŞEHZADELER ŞEHRİ MANİSA

Bir Saat İçerisinde 3 Mesaj Gönderebilirsiniz!
Saatlik Mesaj Gönderilim Limitiniz Dolmuştur.

Mesajınız Başarıyla Gönderilmiştir.
Yetkililerimiz En Kısa Sürede Sizinle İletişime Geçeceklerdir.

Bir Hata Oluştu!

Üyeliğinizin aktivasyonu için size bir mail gönderdik. Lütfen mailden adresinizi doğrulayınız.

Bir Hata Oluştu! Lütfen Daha Sonra Tekrar Deneyiniz.