Tarihçe

MOSB Tarihçe

Ülke ekonomisinin dünya ile bütünleşebilmesinde üzerine düşen görevleri en üst düzeyde yerine getirmek çabasında olan ve planlı kalkınma modeli çerçevesinde çalışmalarını sürdüren Manisa Organize Sanayi Bölgesi, gerek bünyesinde faaliyet gösteren sanayi tesislerinin büyüklüğü, gerekse sanayiciye sağlanan tüm altyapı ve destek hizmetlerinin yanı sıra çevreye vermiş olduğu önemle de diğer OSB’ler arasında tercih sıralamasında önde gelmektedir.

 

1963 - 1964

Manisa Organize Sanayi Bölgesinin kuruluş çalışmaları 1963 yılında Manisa Ticaret Borsasının da maddi katkılarıyla, Manisa Ticaret Odası tarafından Türkiye Odalar Birliği Sanayi Dairesi'ne Bölgenin fizibilite etüdünün yaptırılması ile başlamıştır.

1964 - 1966

1964 Yılında Manisa Organize Sanayi Bölgesi Tesis ve Geliştirme Projesi Sanayi Bakanlığına sunulmuş ve yapılabilirliği tespit edilmiştir. 1 Haziran 1966 tarihinde Sanayi Bakanlığınca istenen Kredi Taahhütnamesi Manisa Ticaret Odası tarafından imzalanmıştır. 

1966 - 1986

10 Temmuz 1966 tarihinde Manisa Ticaret Odası ile Türkiye Halk Bankası arasında kredi sözleşmesi imzalanmıştır. Kredi anlaşmasını müteakip arsa alımlarına başlanmış ve 15 Mart 1968 tarihinde ihale yapılarak Temmuz 1968 tarihinde altyapı inşaatına başlanmıştır. 1970 yılı Ocak ayından itibaren de sanayicilere yer tahsisi yapılmıştır.

1986 - 1997

Bölgenin 1986 yılında % 90 oranında doluluğa ulaşması sebebiyle Bölgenin büyütülmesi düşünülmüş ve 14 Ekim 1986 tarihinde Bakanlar Kurulunda alınan 86/11103 sayılı karar ile Bölgenin II. kısmının yapılacağı alanda süratle arazi alımlarına başlanmıştır. Arazi alımlarının tamamlanmasının ardından altyapı inşaatlarının yapımı için Kasım 1989 da yüklenici firma ile sözleşme imzalanmış ve Kasım 1991 tarihinde altyapı inşaatları tamamlanarak geçici kabulü yapılmış ve Bölgenin II. Kısmı hizmete açılmıştır.

1997 - 2003

I.Kısımda olduğu gibi doluluk oranı % 90’a ulaşınca 1997 yılında Bölgenin III. Kısmının kuruluş çalışmalarına başlanmıştır. 1998 yılında kamulaştırma işlemleri, Ağustos 2001’de ise altyapı çalışmaları tamamlanmıştır. Aralık 2003 itibariyle Bölgenin III. Kısmının da arsa doluluk oranı % 100’e ulaşmıştır.

2003 - 2011

Bölgede bu şekilde artan sınaî potansiyele paralel olarak mevcut Bölgenin batısında yer alan IV. Kısmın ve kuzeyinde yer alan ve demiryolu bağlantılı olarak kurulacak Lojistik Merkezin de bulunduğu Bölgenin V.Kısmının oluşumuna karar verilmiştir. 3.759.600 m² büyüklüğündeki IV. Kısım ve 743.000 m² büyüklüğündeki V. Kısmın kamulaştırma çalışmaları ve altyapı ihalesi 2006 yılında tamamlanarak 2007 yılı başında arsa tahsislerine başlanmıştır. Ağustos 2011 itibariyle tüm parsellerin tahsisi tamamlanarak IV. ve V. Kısımlarda da % 100 doluluk oranına ulaşılmıştır.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi sanayicilerinin büyük çoğunluğunun katılımıyla 11 Temmuz 2008 tarihinde gerçekleştirilen 1. Genel Kuruldan sonra Manisa Organize Sanayi Bölgesi kendi sanayicisi tarafından yönetilmeye başlanmıştır.

ONLİNE
İŞLEMLER
SIKÇA SORULAN SORULAR ŞEHZADELER ŞEHRİ MANİSA

Bir Saat İçerisinde 3 Mesaj Gönderebilirsiniz!
Saatlik Mesaj Gönderilim Limitiniz Dolmuştur.

Mesajınız Başarıyla Gönderilmiştir.
Yetkililerimiz En Kısa Sürede Sizinle İletişime Geçeceklerdir.

Bir Hata Oluştu!

Üyeliğinizin aktivasyonu için size bir mail gönderdik. Lütfen mailden adresinizi doğrulayınız.

Bir Hata Oluştu! Lütfen Daha Sonra Tekrar Deneyiniz.