MOSEV Eğitim ve Araştırma Geliştirme Vakfı

MOSEV MOSB Vakfı

Organize Sanayi Bölgesi katılımcılarının (Gerçek ve Tüzel Kişilerin) ortaklaşa bir vakıf kurma konusu ilk olarak 03.05.2011 tarihli Genel Kurulumuzun 13. Gündem maddesinde daha sonra, 09.04.2013 tarihli Genel Kurulumuzun 23. Gündem maddesinde yeniden görüşülmüş ve mevzuat açısından OSB tüzel kişiliklerine sadece Eğitim Vakfı kurma imkanı verilmekte olduğundan bahisle Manisa OSB ve Organize Sanayi Bölgesi katılımcılarının (Gerçek ve Tüzel kişilerin) ortaklaşa gerçekleştireceği “Manisa Organize Sanayicileri Eğitim Vakfı”nın kurulması ve bununla ilgili yürütülecek tüm işlemler ve yapılacak harcamalar konularında Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine karar verilmişti.

Bu kapsamda, Bölgemizce eğitim faaliyetlerinin yanı sıra Araştırma-Geliştirme faaliyetlerine de katkı konulabilmesi amacıyla bir Eğitim ve Ar-Ge (Araştırma-Geliştirme) Vakfı kurulması ve OSB tüzel kişiliğimizin, vakfın kurucusu olarak yer alması hususları ile ilgili olarak 15.08.2013 tarihli yazımız ile T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü’nden görüş talebinde bulunulmuş, Bakanlığımızın 04.11.2013 tarih ve 3812 sayılı yazısı ile bahse konu vakfın kurulmasında bir sakınca olmadığı belirtilmiş idi. 

Konu ile ilgili bilgilendirme 19.06.2014 tarihli Genel Kurulumuzun 17. Maddesinde yapılmış ve “Manisa Organize Sanayi Bölgesi Eğitim ve Araştırma Geliştirme Vakfının Mütevelli Heyeti” üyeleri seçilmiştir.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi Eğitim ve Araştırma Geliştirme Vakfının (MOSEV) Kurucu Mütevelli Heyeti Üyeleri: 

 • Aziz MEYDAN
 • Ethem ÖZTAŞ
 • Faik TOKATLIOĞLU
 • Gaye AKÇEN
 • Halil YURTSEVEN
 • K. Murat ÇAM
 • Levent  SARIGÖZOĞLU
 • Mehmet TİRYAKİ
 • Mustafa ZAİM
 • Muzaffer BUĞDAYCI
 • Önder ŞENKOL
 • Ramazan SÖNMEZ
 • Sait C. TÜREK
 • Semih VARDARER
 • Yusuf PEKBAYIK 


4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde,  İdarelerin görüşleri doğrultusunda hazırlanan Vakıf Resmi Senedi 10 Aralık 2014 tarih ve 29708 yevmiye numarası ile Manisa 2. Noteri tarafından tastik edilmiştir. Vakfın kuruluş malvarlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 50.000 (Elli bin)TL’sidir. Bu malvarlığının %70’ini oluşturan 35.000 (Otuzbeşbin) TL’sı 09.04.2013 tarih 23 sayılı ve 19.06.2014 tarih 17 sayılı Genel Kurul kararlarına uygun olarak Manisa Organize Sanayi Bölgesince kalan %30’u olan 15.000(Onbeşbin)TL sı ise diğer 15 kurucunun her biri tarafından konulmuş 1.000(bin) TL’sından oluşmaktadır. Sermaye tutarı Aralık 2014 ayı içerisinde banka hesabına yatırılmıştır. Vakfın mahkemece tescil kararı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü onayının ardından, Resmi Gazetede yayımlanmasıyla 2015 yılının ilk çeyreğinde Vakfın kuruluş çalışmalarının tamamlanması planlanmaktadır.

ONLİNE
İŞLEMLER
SIKÇA SORULAN SORULAR ŞEHZADELER ŞEHRİ MANİSA

Bir Saat İçerisinde 3 Mesaj Gönderebilirsiniz!
Saatlik Mesaj Gönderilim Limitiniz Dolmuştur.

Mesajınız Başarıyla Gönderilmiştir.
Yetkililerimiz En Kısa Sürede Sizinle İletişime Geçeceklerdir.

Bir Hata Oluştu!

Üyeliğinizin aktivasyonu için size bir mail gönderdik. Lütfen mailden adresinizi doğrulayınız.

Bir Hata Oluştu! Lütfen Daha Sonra Tekrar Deneyiniz.